close
Premiéra
Poslední šance

Základní údaje o provozovateli televizního vysílání
HBO Europe s.r.o.
IČ 61466786
Jankovcova 1037/49, 170 00 Praha 7

Údaje umožňující rychlé, přímé a účinné navázání kontaktu s provozovatelem
Adresa pro doručování
Jankovcova 1037/49, 170 00 Praha 7
Tel. +420 261 094 444
Fax. +420 261 094 455
e-mail: sekretariat@hbo.cz

Informace o orgánu vykonávajícím dohled nad vysíláním
Dohled nad provozováním televizního vysílání provádí Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, Škrétova 44/6, 120 21 Praha 2

Dear visitor, this website uses cookies with the purpose of providing web services and functionalities which could not be provided without the use of cookies. By visiting and using this website you are giving your consent to have cookies downloaded to your browser.


You can learn more about cookies and change your cookie settings here.  Don't show it again